Home

Welkom op de website van BV-M Montfoort


BV-M staat voor Bedrijvenvereniging Montfoort. Het is een vereniging van en voor Montfoortse ondernemers en is opgericht op 5 oktober 1976 en telt momenteel ca. 80 leden.

De diversiteit van de aangesloten bedrijven maken van deze vereniging een dynamisch geheel.
Naast de bedrijven uit Industrie, Ict, Handel, Horeca, Bouw, Financiële dienstverlening maakt ook de Gemeente deel uit van deze vereniging.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het in ontspannen sfeer bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.
  • Het uitwisselen van elkaars ideeën.
  • Onderwerpen, die een groot deel van de leden aangaan, bepleiten bij de betrokken instanties.
  • Onze horizon verbreden door gastsprekers uit te nodigen voor (lunch-) bijeenkomsten.

Wij komen als vereniging 4 maal per jaar bij elkaar, t.w.:

  • De Nieuwjaarsbijeenkomst.
  • Een Innovatiedag.
  • Een Voor- en een Najaarsvergadering met bedrijfsbezichtiging

Agenda

Lopikerwaardse Zomerfeest - 03-07-2024

Het Lopikerwaardse Zomerfeest is een initiatief van vijf ondernemersverenigingen die gezamenlijk het glas willen heffen.

Bekijk hele agenda

Vacatures

Alle  vacatures en stageplaatsen binnen de gemeente Montfoort.

Bekijk alle vacatures