Lid worden?

De toelatingscriteria zijn:

  • U heeft in de gemeente Montfoort/Linschoten uw bedrijf met minimaal 3 medewerkers.

           EN

  • U bent werkzaam in handel, industrie of dienstverlening (winkeliers en detailhandel kunnen geen lid worden, hiervoor is de A.O.M.)

           OF

  • U heeft in de Gemeente Montfoort/Linschoten een bedrijfsgebouw in bezit op één van de bedrijfsterreinen (de vereiste 3 medewerkers geldt dan niet).

De leden van de vereniging moeten met een tweederde meerderheid (van de aanwezigen) akkoord gaan met het bestuursvoorstel tot toelating.


Kosten:
Zolang het Ondernemersfonds actief is en de BV-M een bijdrage ontvangt uit het Ondernemersfonds, zijn de kosten voor het lidmaatschap € 100,00 per jaar. Dit wordt gebruikt om te sparen voor ons volgend jubileumfeest.
Nieuwe leden betalen entreegeld gelijk aan het reeds door de overige leden gespaarde bedrag.

De BV-M heeft ook een homepage (www.bv-m.nl).
Nieuwe leden betalen eenmalig € 60,00, waarvoor zij ook een pagina met hun bedrijfsprofiel op deze homepage krijgen en tevens een link naar uw eigen website.

Indien meer dan één persoon de bijeenkomsten bezoekt (wat geen enkel probleem is), zal een bijdrage in de kosten voor diner worden gevraagd. (De hoogte van de bijdrage staat op het inschrijfformulier).
Om organisatorische redenen is het belangrijk, dat het inschrijfformulier bij uitnodigingen voor de bijeenkomsten of vergaderingen ingevuld terug wordt gestuurd.

Procedure om lid te worden:

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris van de vereniging (info@bv-m.nl).
Uw verzoek wordt besproken in een bestuursvergadering en daarna met een advies voorgelegd aan de leden in een eerstvolgende vergadering, waarna u wordt geïnformeerd.

Als u eerst wilt kennismaken, laat dit ons dan even weten. Wij kunnen dit dan voor u verzorgen.