Gemeente Montfoort

Het college en de bedrijfscontactfunctionaris

Kasteelplein 5

3417 ZG Montfoort

Tel: 0348-476400
Fax: 0348-474214

www.montfoort.nl
info@montfoort.nl

College van burgemeesters en wethouders
Sinds 6 januari 2016 bestaat het college van burgemeester en wethouders uit burgemeester mw. mr. Petra van Hartskamp-de Jong, wethouder dhr. Jan Vlaar (CDA), wethouder mw. Ineke Langerak-Oostrom (CU), wethouder 
mw. Marieke Lejeune-Koster (PAK) en gemeentesecretaris mw. drs. Marjon Gadella-van Gils.
Meer informatie over het college www.montfoort.nl

Raad & Fora
De gemeenteraad van Montfoort bestaat in de periode 2014-2018 uit vijftien (gekozen) leden. De maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden in de Raadszaal van het Stadskantoor, Kasteelplein 5 in Montfoort. 
De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het aantal personen dat tijdens de raadsvergaderingen en forumvergaderingen plaats kan nemen op de publieke tribune is beperkt. Wilt u de vergadering bijwonen? Kom dan op tijd!
Meer informatie over de raad & fora is te vinden op de website www.montfoort.nl